Dataskyddpolicy & Privacy

DATASKYDD
Indledning
__________________________________

Hos Autostyling Stockholm AB, respekteras ditt privatliv. All information som samlas in används för att förbättra våra tjänster.

Skydd av personuppgifter och datasäkerhet för våra kunder och användare har en hög prioritet hos oss. Skyddet av dina personuppgifter är därför särskilt angeläget under hela affärsprocessen.

Denna dataskyddspolicy förklarar vilken information som samlas in i samband med användningen av denna webbplats online tjänster.

Autostyling Stockholm AB respekterar skyddet av dina personliga upplysningar. Vi prioriterar skydd och säkerhet för våra kunder och användares personuppgifter väldigt högt. Denna dataskyddspolicy beskriver vilken information som lagrats när du har besökt vår webbplats och hur denna information används. Denna policy omfattar inte tredje parts webbplatser som länkar till vår webbplats eller som vi länkar till från vår webbplats.

Denna policy omfattar alla digitala kanaler som den personuppgiftsansvarige har med personuppgiftsbiträdet inklusive webbplatsen, appar mm.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning på området. Detta gäller för EU/EES området “Förordning 2016/679” / Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna sekretesspolicy förklarar i enlighet med artikel 13 Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), vilken information på vår hemsida och användningen av våra webbshop som samlas in från dig och hur denna information används. Denna förklaring gäller inte för webbplatser från andra företag som länkar till denna webbplats eller som vår webbplats länkar till.

Denna information kommer efter avslutad användning bli raderad enligt gällande föreskrifter.

Vad är personuppgifter
__________________________________

Personuppgifter definieras som information som kan användas för att identifiera en viss fysisk person. Detta kan vara till exempel namn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress mm. Behandling av personuppgifter inkluderar alla former av elektronisk interaktion som berör denna information såsom delning, lagring, strukturering, bearbetning mm.

Insamling och behandling av information

När du besöker webbplatsen sparar webbplatsen tillfälliga data, dvs. din IP-adress, information om vilka av våra webbsidor du har besökt, samt datum och tid för ditt besök. Dessa data raderas när du lämnar webbplatsen.

Dessutom kommer personuppgifter endast att lagras i de fall där du frivilligt har gett ditt samtycke till exempel i samband med registrering, inköp och behandling av dina beställningar, marknadsundersökningar, tävlingar eller online ansökningar.

Webbplatsen tar automatisk emot och sparar information från din webbläsare, bland annat cookies. För ytterligare information rrunt vår användning av cookies, hänvisas du till vår policy för cookies: 

autoss.se , autosylingstockholm.se

De personuppgifter som sparas i samband med beställningsprocessen är ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt bilduppgifter.

Om du kontaktar vår kundtjänst kommer din personliga information angående beställningen att behandlas.

Hänvisning för överföring till tredje länder
__________________________________

För att säkerställa den höga tillgängligheten av vår kundtjänst, stöds vi ibland av tjänsteleverantörer utanför området som gäller för GDPR. Vi har ingått avtal med våra underentreprenörer enligt EU:s standardavtalsklausuler och ser regelbundet till att våra mycket högt ställda dataskydds krav är fullt uppfyllda. Enligt gällande dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få tillgång till dina personuppgifter och om det behövs, rätt att korrigera, blockera eller radera dessa data.

Behandlingen är i enlighet med artikel 6.1 f) GDPR.

Syfte och användning av personuppgifter
__________________________________

Dina personuppgifter används i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen bara i det avseende de är insamlade för, bland annat till behandlingen av din beställning. Endast i de fall där du tidigare har givit ditt samtycke använder vi också denna information för marknadsföringsaktiviteter.

Dina personuppgifter samlas in för följande ändamål:

        För att kunna skapa och leverera din beställning
        För att kunna kommunicera med dig i samband med din eventuella beställning
        För att administrera kundundersökningar och tävlingar
        För att anonymt kunna analysera användningen av webbplatsen och andra tjänster.

Utlämnande av personuppgifter till statliga myndigheter sker endast i de fall lagstiftningen kräver detta. Utlämnande till en annan tredje part kommer inte att ske utan ditt uttryckliga samtycke.

Autostyling Stockholm AB strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter och bearbeta dem i enlighet med den nu gällande allmänna dataskyddsförordningen.

Om insamling och behandling sker med ditt samtycke, kan du dra tillbaka det när som helst. Detta påverkar inte en lagenlig behandling som har inträffat innan ett eventuellt återkallande av ditt samtycke.

Rättslig grund för behandlingen
__________________________________

När dina personuppgifter behandlas i samband med en beställning sker detta genom om du uppfyller ett avtal du har ingått.

Om du har prenumererat på nyhetsbrevet kommer behandlingen att baseras på ditt samtycke.

Dina personuppgifter kan dessutom komma att behandlas om det finns en legitim anledning till detta. Det kan till exempel vara för att förbättra webbplatsen och inköpsprocessen.

Dataöverföring via internet
__________________________________

Personuppgifter som namn, telefonnummer, inloggningsuppgifter, lösenord, e-postadress, kreditkortsuppgifter och adressuppgifter skickas uteslutande krypterade (HTTPS/SSL) och lagras på säkra servrar. Elektroniska betalningar genomförs genom Computop.

Om du väljer Klarna som betalningsmetod överförs relevanta personuppgifter till:

Klarna Bank AB (publ)

Sveavägen 46, 111 34 Stockholm,

Sverige.

Org: 556737-0431

Automatisk profilering
__________________________________

Om du väljer att betala med Klarna kommer Klarna att utföra en kreditkontroll på dig. Detta krävs för att kunna använda Klarna som betalningsmetod eftersom Klarna tar över betalnings skyldigheterna mellan dig och Autostyling Stockholm AB.

Du kan läsa mer om Klarnas datapolicy på:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy

Anonyma användardata

På den här webbplatsen används teknik för webbanalys. Google Inc. (webbanalys teknologi: Google Remarketing). Det är information som används för marknadsföring och optimering och som samlas in och lagras för att skapa anonyma användarprofiler. Användarprofiler används för att analysera användarbeteenden och för att förbättra och optimera

användarupplevelsen. För detta ändamål kan cookies används: Cookies är textdata som sparas på användarens dator och som gör det möjligt att känna igen datorn igen vid ett nytt besök på webbplatsen. Dessa data samlas in utan samtycke eftersom de inte är anonyma. Cookies används för att förbättra våra produkter och för att känna till kundernas preferenser, förbättra konvertering på vår webbplats för att genomföra målinriktad marknadsföring. De specifika cookies som används finns listade och beskrivs på vår hemsida.

Du hittar mer information här:

Google Inc.

http://www.google.com/intl/dk/policies/privacy/partners

Deaktivering av Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Deaktivering av Google Remarketing  https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sv 

Facebook Pixel

Vi använder Facebook tracking pixel (Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (I det följande: Facebook)), för statistiska ändamål. Med hjälp av en cookie kan vi bättre förstå ditt användarbeteende efter att du har omdirigerats till vår webbplats genom att klicka på en Facebook annons.

Uppgifterna är anonyma och vi kan därför inte dra några slutsatser om din person. Uppgifterna lagras av Facebook och behandlas så att en anslutning till din användarprofil på Facebook är möjlig och Facebook uppgifter används enligt Facebooks integritetspolicy (https: www.facebook.com/about/privacy).

Om du vill invända mot användningen av Facebooks tracking pixel, kan du göra det under:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Invändning: Facebook opt-out / deaktivering: http://www.aboutads.info/choices

Ändra, ta bort eller få insyn in dina personuppgifter

Du kan begära att när som helst från Autostyling Stockholm AB att få specifika upplysningar vi har registrerat över dig och till vilka ändamål upplysningarna har använts. Du har rätt att göra invändningar mot insamling och behandling av dina personuppgifter eller att få dem raderade eller rättade om det är nödvändigt.

Förfrågningar riktas till den personuppgiftsansvarige.

Personuppgifter som inte är relaterade till en beställning – inklusive din e-postadress, om du prenumererar på vårt nyhetsbrev – kommer att raderas eller ändras när du ber Autostyling Stockholm AB att göra det.

Enligt bokföringslagen är Autostyling Stockholm AB skyldig att behålla vissa av dina personuppgifter, inklusive fakturor, i minst 5 år från din senaste beställning.

De bilddata som du laddar upp i samband med ditt köp hos säljaren sparas av säljaren i 30 dagar. Du har möjlighet att logga in och ta bort dessa när som helst.

Om du har beställt och fått en produkt tillverkad av säljaren sparas dina bilddata i produktionen under 6 veckor för att därefter raderas.

Om du har prenumererat på nyhetsbrevet kommer din e-postadress att raderas från systemet när du avbryter prenumerationen.

Du har alltid möjlighet att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.  

Ändring av personuppgifterna

Om vi ändrar personuppgifterna, kommer den nya versionen av personuppgifterna alltid att finnas tillgänglig på webbplatsen.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter levererade i läsligt format eller att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Eventuella förfrågningar angående utlämning eller överföring av dina personuppgifter ska adresseras till personuppgiftsansvarig.

Berörda rättigheter

Vid behandling av dina personuppgifter beviljar EU:s Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) dig vissa rättigheter:

1. Rätt till information (artikel 15 GDPR):

Du har rätt att begära en bekräftelse på om era personuppgifter i fråga behandlas. Om så är fallet har du rätt att få tillgång till dessa personuppgifter och till den detaljerade informationen enligt artikel 15 GDPR.

2. Rätten till ändring och radering (artikel 16 och 17 GDPR):

Du har rätt att omedelbart begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och om nödvändigt slutföra inlämning av dina ofullständiga personuppgifter.

Du har dessutom rätt att kräva att berörda personuppgifter om dig raderas utan dröjsmål, förutsatt att en av de rättigheter som anges i artikel 17 GDPR angående detaljerad information föreligger, till exempel om uppgifterna inte längre behövs för syftet.

3. Rätt till begränsning av databehandling (artikel 18 GDPR):

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen om någon av de artiklar som anges i artikel 18 GDPR över listade förutsättningar föreligger, till exempel när du har lämnat in en invändning mot giltighetstiden för en eventuell granskning.

4. Rätt till dataöverföring (artikel 20 GDPR):

I vissa fall, som listas i artikel 20 GDPR angående detaljerad information, har du rätt att få dina personuppgifter strukturerade i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format överförda till dig själv och till en tredje part.

5. Rätt till invändning (artikel 21 GDPR):

Om personuppgifter insamlas i enlighet med artikel 6.1. f) GDPR (Databehandling för skydd av berättigade intressen) har du har rätt att invända mot behandlingen när som helst av orsaker som uppstår på grund av din speciella situation. Vi kommer inte längre att behandla personuppgifterna om det inte finns påvisbara avgörande och berättigade skäl för behandlingen som uppväger intressen, rättigheter och friheter för den beträffande personen eller att behandlingen uppfyller utförande eller försvar av rättsliga anspråk.

6. Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet (artikel 77 GDPR):

Du har rätt enligt artikel 77 GDPR att överklaga till en tillsynsmyndighet när enligt din uppfattning behandlingen av dina personuppgifter bryter mot den allmänna dataskyddsförordningen. Rätten till överklagande kan särskilt åberopas hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du är bosatt, arbetsplats eller plats för påstådd överträdelse.

 Personuppgiftsansvarig

Om du har frågor om hur din data behandlas, vänligen kontakta den personuppgiftsansvarige under: [email protected]

AUTOSTYLING STOCKHOLM AB

Org.nr: 559290-3495

Moränvägen 13, 186 40 Vallentuna

 

 

_______________
Köpevillkor
Dataskyddpolicy & Privacy
Cookies